Anturiaethau Teithio ym Mae Abertawe

MAE BAE ABERTAWE YN FECCA I GERDDWYR BRWD

Mae rhwydwaith ardderchog o deithiau cerdded yn ardal Bae Abertawe yn cynnwys y rhannau lleol o Lwybr Arfordir Cymru o gwmpas Gŵyr a Phort Talbot. Mae cyfleoedd cerdded diddorol yn y cymoedd ger Port Talbot, Castell-nedd ac Abertawe: gweler www.traveladventures.wales am syniadau.

DETHOLIAD O’R DEWISIADAU

CERDDED YM MRO GŴYR

LLWYBR ARFORDIR GŴYR
Rydym yn darparu gwybodaeth fanwl am saith rhan o’r llwybr arfordir eiconig hwn ynghyd â’r ffordd orau o’u cyrchu ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 • Caswell Bay walk banner

  BAE CASWELL – YSTUMLLWYNARTH

  Mae'r daith hon yn gyfle i fwynhau'r golygfeydd godidog o glogwyni a thraethau ar hyd Baeau Langland a Breichled, Trwyn y Mwmbwls a thref glan môr Fictoraidd Y Mwmbwls.
  darganfod mwy
 • BAE CASWELL – CLOGWYNI PENNARD

  Mae'r darn hwn o'r Llwybr Arfordir yn cynnwys un o'r rhannau mwyaf rhyfeddol o arfordir Gŵyr, ‘Yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’. Mae'n dilyn y llwybr troellog ar hyd pen y clogwyni o Fae Caswell i Fae Pwlldu cyn rowndio Pen Pwlldu gyda'i olygfeydd arfordirol anhygoel.
  darganfod mwy
 • CLOGWYNI PENNARD – BAE OXWICH

  Mae'r rhan hon o'r Llwybr Arfordir, sy'n croesi Twyni Pennard i Fae’r Tri Chlogwyn a Bae Oxwich, yn hollol wahanol ac unigryw ei chymeriad wrth iddi groesi coetir, twyni a thraethau.
  darganfod mwy
 • BAE OXWICH – PORTH EINON

  Dyma ran ddramatig arall o'r Llwybr Arfordir, y tro hwn yn dilyn y penrhyn mawr o gwmpas Trwyn Oxwich.
  darganfod mwy
 • PORTH EINON – RHOSILI

  Mae'r rhan hon o'r Llwybr Arfordir yn un o'r llwybrau cerdded harddaf a mwyaf enwog ym Mhenrhyn Gŵyr.
  darganfod mwy
 • LLANMADOG – LLANRHIDIAN

  Taith gerdded ddiddorol ar hyd yr arfordir a Morfeydd Heli Llanrhidian.
  darganfod mwy
 • LLANMADOG – RHOSILI

  Taith gerdded heriol o gwmpas clogwyni gogledd Gŵyr ac ar hyd traeth ysblennydd Rhosili.
  darganfod mwy

Ap This is Gower

Mae nifer o deithiau cerdded eraill ym mhob rhan o Benrhyn Gŵyr ac fe gewch wybodaeth am lawer ohonynt drwy ddefnyddio’r Ap This is Gower (iOS Users (Apple) / Android users)

Wales Coast Path App

The official app for the Wales Coast / Wales Coastal Path – iOS Users (Apple) / Android users

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyfres o deithiau cerdded diddorol ar y Penrhyn, gwiriwch nhw isod.

ymwelwch â gwefan

Llwybr Gŵyr

Crëwyd y llwybr troed pellter hir, Llwybr Gŵyr, gan Gymdeithas Gŵyr mewn cydweithrediad â Cherddwyr Abertawe. Mae’n mynd o Rosili ar ben gorllewinol Gŵyr i Benlle’r Castell yn hen Arglwyddiaeth Gŵyr i’r gogledd o Abertawe

ymwelwch â gwefan

CERDDED YN Y DDINAS

Mae’r Llwybr Arfordir (NCN4) yn cynnig cyfleoedd cerdded gwych ar hyd llain arfordirol Bae Abertawe i’r Mwmbwls ac o Blackpill i Dre-gŵyr.

Cewch lwybrau byrrach mewn rhannau eraill o’r ddinas:

Uplands a Pharc Cwmdoncyn

Llwybr Afon Tawe: Y Marina i Stadiwm Liberty

TAITH GERDDED DDI-DRAFFIG I'R MWMBWLS

Mae lonydd ar wahân i gerddwyr a beicwyr ar lwybr yr arfordir yr holl ffordd o Abertawe i’r Mwmbwls. Mae’r amwynder poblogaidd hwn yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru ac mae’n llwybr dwyffordd nes i chi gyrraedd Pier y Mwmbwls. Mae’r llwybr cerdded yn parhau o gwmpas yr arfordir trwy Faeau Breichled a Langland i Fae Caswell a Phenrhyn Gŵyr.

CERDDED YNG NGHASTELL-NEDD, PORT TALBOT A'R CYMOEDD

Mae llawer o gyfleoedd cerdded da yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae llwybr mewndirol Llwybr Arfordir Cymru rhwng Margam a Llansawel yn syfrdanol ac yn heriol gyda golygfeydd godidog dros Barc Margam, y Gwaith Dur a Bae Abertawe.

Ewch i wefan Travel Adventures Wales am wybodaeth gyffredinol a theithiau cerdded treftadaeth yn yr ardaloedd gwledig: www.traveladventures.wales

Gall Cerddwyr Castell-nedd Port Talbot ddarparu rhagor o wybodaeth a rhaglen o deithiau cerdded wedi’u trefnu.

CERDDED YNG NGOGLEDD ABERTAWE A MAWR

Crëwyd y llwybr troed pellter hir, Llwybr Gŵyr, gan Gymdeithas Gŵyr mewn cydweithrediad â Cherddwyr Abertawe. Mae’n rhedeg o Rosili ar ben gorllewinol Gŵyr i Benlle’r Castell yn hen Arglwyddiaeth Gŵyr i’r gogledd o Abertawe.

Mae Llwybr Lein Calon Cymru yn ymestyn dros 19.5km rhwng Pontarddulais a Lanelli drwy Gasllwchwr ac mae’n rhan o lwybr 200km datblygol sy’n rhedeg wrth ochr rheilffordd Calon Cymru.

Mae teithiau cerdded diddorol eraill yn ardal Mawr sy’n arwain i leoedd hardd ac anghysbell. Lawrlwythwch y PDFs isod:

Taith Gerdded Craig Fawr o Bontarddulais
Taith Gerdded Cwm Clydach o Graig Cefn Parc
Taith Gerdded Wledig Pontlliw i Graig Cefn Parc drwy Felindre