2. Skew bridge at Aberdulais, Neath Canal to left

Skew bridge at Aberdulais, Neath Canal to left